Our Short Stay at the World’s Best Island, Palawan

"Don't listen to what they say. Go see." Date: August 7-9, 2016 Location: Puerto Princesa and El Nido, Palawan Palawan: World's Best Island Ang Palawan ay isa sa aming dream destinations dahil masasabi naming ang katapat ng pangalan ng P.A.L.A.W.A.N. ay ang salitang P.A.R.A.I.S.O. Ito ay ilan lamang sa mga dahilan. Makikita mo dito ang mayaman nilang marine …

Continue reading Our Short Stay at the World’s Best Island, Palawan